UBUNTU BUFITE INTEGO

1
303

YOHANA 8: 10 – 11

Yesu arunamuka aramubaza ati “ Wa mugore we, ba bandi ntibaguciriyeho iteka?”

Ati “Nta we databuja.” Yesu aramubwira ati “Nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha.”]

  • Nyuma yuko uyu mugore yari afashwe asambana , kandi nkuko amategeko yabiteganyaga yavugaga ko uwo bafashe asambana yincishwa amabuye, bamuzanira Yesu arababwira ati utarakora icyaha namutere ibuye, habura numwe muri bo, basubira inyuma.
  • Asigarana na Yesu gusa, Yesu niwe utari yarakoze icyaha na kimwe, niwe wagombaga kumutera amabuye kugeza apfuye, ariko amugirira Ubuntu, kuko mu cyari cyaramuzanye mw’ isi nukwishyiraho ibyaha byacu twese, kugirango adukize urupfu nkuko amategeko yabigenaga.
  • Gusa nubwo Christo Yesu yamungiriye Ubuntu ntibivuzeko yari ashyingikiye ingeso yubusambanyi, cg yaramushyingikiye mubusambanyi bwe, yabikoreye urukundo yemera gufata igihano cy’ urupfu mu cyimbo cyuyu mugore, kubwintengo yo kuvana uyu mugore mububata bwibyaha, ariko kumubwira ngo ntazongere gukora icyaha.

ABAROMA 6:15-16 “Nuko tugire dute? Mbese dukore ibyaha kuko tudatwarwa n’ amategeko, ahubwo dutwarwa n’ Ubuntu? Ntibikabeho ! Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira uwo,  imbata zibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka ? ”

  • Ubuntu christo Yesu yatungiriye, bwari bufite intengo yo kudukura mu bubata bw’ ibyaha, kubera icyaha cyari cyaradutandukanije n’ Imana, Yesu yaje ari umuhuza w’ Imana n’ abantu akagarura ubusabane bwacu n’ Imana. Niyo mpamvu yadusingiye Mwukawera uzadushoboza gukiranuka no kunesha kamere mbi yibyaha.

URUGERO.RW/ NKURUNZIZA DENIS

1 COMMENT

LEAVE A REPLY